ns14.wixdns.net
 
grupp Bonding

Premotion

Träningsterapi

Unga/vuxna människor med emotionella och/eller sociala svårigheter har ofta även förlorat balansen i sin dagliga livsföring. Deras vardag präglas ofta av fysisk inaktivitet och osund mat, av sömnproblem, ohälsosam medicinering och psykologisk kraftlöshet. Tillvaron blir med tiden en ond cirkel där fysisk och psykisk ohälsa förstärker och cementerar varandra. Det som borde ha varit en ungdomstid fylld av lärande och växande blir istället ett plågsamt sönderfall.

Mi: är samtal  

KBT: är handling 

Mi är följande och KBT är mer ledande 

PT: personlig träning 

Mi+KBT+PT = Sant