ns14.wixdns.net Rehab, Hälsa | www.premotion.se | Hägersten-Liljeholmen

PreMotion

+46-70140661

Ekensbergsvägen 3
117 69 Stockholm

PRE MOTION

Rörelse-Balans-Stabilitet

 
IMG_1928.jpg

Pre-Motion - träningsterapi för kropp och själ. 
Rörelse-Balans-Stabilitet

Unga människor med emotionella och/eller sociala svårigheter har ofta även förlorat balansen i sin dagliga livsföring. Deras vardag präglas ofta av fysisk inaktivitet och osund mat, av sömnproblem, ohälsosam medicinering och psykologisk kraftlöshet. Tillvaron blir med tiden en ond cirkel där fysisk och psykisk ohälsa förstärker och cementerar varandra. Det som borde ha varit en ungdomstid fylld av lärande och växande blir istället ett plågsamt sönderfall.

 

KVALIFICERADE KONTAKTPERSONER

Vi vill arbeta med personlig utveckling och hälsa som grundplattform för att klienten ska kunna genomföra sitt förändringsarbete. Men vi stöttar även upp som kvalificerade kontaktpersoner i kontakten med myndigheter och annat. Kartläggning av klientens vardag, behov och livssituation krävs i varje enskilt ärende. En långsiktig plan utformas tillsammans med ansvarig ungdomscoach . 

Training_edited.jpg
leende man

COACH/TRÄNINGSINSTRUKTÖR

Pre-Motion har en pool av erfarna, utbildade coacher och personliga tränare att välja av. En nära och tillitsfull relation mellan coachen och ungdomen är det verktyg som styr arbetet. Kontakten ska vara medmänsklig, motiverande och långsiktig.

PT

Arbeta med hälsoaspekten, kost, träning och stresshantering som bas för fortsattarbete.
Vi kan erbjuda Pt-timmar-träning och kostschema. En handfast sätt att skapa en känsla av sammanhang och förutsättningar för ett mer konstruktivt nätverk än de tidigare destruktiva man har varit del av.

vikt Trainer