ns14.wixdns.net
utomhus Aerobics

PRE-MOTION

Rörelse- Studier- Praktik- Arbete

Unga människor med emotionella och/eller sociala svårigheter har ofta även förlorat balansen i sin dagliga livsföring. Deras vardag präglas ofta av fysisk inaktivitet och osund mat, av sömnproblem, ohälsosam medicinering och psykologisk kraftlöshet. Tillvaron blir med tiden en ond cirkel där fysisk och psykisk ohälsa förstärker och cementerar varandra. Det som borde ha varit en ungdomstid fylld av lärande och växande blir istället ett plågsamt sönderfall.

För att ta sig ur den onda cirkeln behöver dessa unga stöd av kunniga och engagerade vuxna. De behöver vuxna mentorer som inspirerar och motiverar dem att grundlägga nya goda vanor, vilka i sin tur kan skapa det självförtroende och de drivkrafter som behövs för att stärka den mentala hälsan och ta itu med andra viktiga delar av livet.

 

PreMotion

+46-70140661