ns14.wixdns.net

PRE-MOTION

Eftervård/öppenvård
Rörelse-Balans-Stabilitet

 

Pre-Motion - Eftervård 

Träningsterapi för kropp och själ. 

Unga människor med emotionella och/eller sociala svårigheter har ofta även förlorat balansen i sin dagliga livsföring. Deras vardag präglas ofta av fysisk inaktivitet och osund mat, av sömnproblem, ohälsosam medicinering och psykologisk kraftlöshet. Tillvaron blir med tiden en ond cirkel där fysisk och psykisk ohälsa förstärker och cementerar varandra. Det som borde ha varit en ungdomstid fylld av lärande och växande blir istället ett plågsamt sönderfall.

 

KVALIFICERADE KONTAKTPERSONER

Vi vill arbeta med personlig utveckling och hälsa som grundplattform för att klienten ska kunna genomföra sitt förändringsarbete.Vi stöttar även upp som kvalificerade kontaktpersoner i kontakten med myndigheter och annat. Kartläggning av klientens vardag, behov och livssituation krävs i varje enskilt ärende. En långsiktig plan utformas tillsammans med ansvarig ungdomscoach . 

HÄLSA & KOST & TRÄNING

Pre-Motion har en pool av erfarna, utbildade coacher och personliga tränare att välja av. En nära och tillitsfull relation mellan coachen och ungdomen är det verktyg som styr arbetet. Kontakten ska vara medmänsklig, motiverande och långsiktig. 

https://ptlicens.se/personal-trainer/noureddine-yousfi/

UTSLUSSNING-EFTERVÅRD

Målet med utslussning att den unge har en ordnat sysselsättning, boende med eventuellt stöd , etablerade fritidsintresse och ett mobiliserat socialt nätverk när det är dags för denne att  flytta ifrån familjehemmet eller eller institution.

 

PreMotion

+46-70140661

Ekensbergsvägen 3
117 69 Stockholm