ns14.wixdns.net

Introduktion till arbete

Bryta utanförskap, underlätta inträdet på arbetsmarknaden, praktikplats och studier, förmedla sunda värderingar med starkt socialt engagemang.  

”Det är ingen konst att skapa förutsättningar för sig själv, det gör man varje dag. Konsten är att skapa förutsättningar för andra.”

 
byggarbetare

STÖDINSATS 

Introduktion till arbete förbereder dig för jobb eller studier. Genom olika aktiviteter hittar vi dina styrkor och förmågor.

Insatsen består av tre delar

Beroende på din bakgrund och behov så deltar du i ett par eller i alla tre delar. Behöver du språkstöd får du det.

Del 1

Kartläggning

Syftet med kartläggningen är att vi ska lära känna dig bättre. Tillsammans ska vi komma fram till vad du vill och vad du behöver för att nå målet med insatsen. Det kan vara att komma ut i arbete eller att hitta en utbildning.

När kartläggningen är klar påbörjar du del två eller så fortsätter du direkt till del tre.

Del 2

Orientering inför arbete.

Denna del är en förberedelse inför arbetsprövningen. Här får du vägledande information inför arbete eller studier. Vi hittar en passande arbetsprövningsplats och du får göra studiebesök på arbetsplatsen.

Del 3

Arbetsprövning

I del tre får du öva på att söka jobb. Därefter tränar du på att jobba på en eller flera arbetsplatser.

Hälsa och friskvård

Alla deltagare i insatsen får delta i hälso- och friskvårdsaktiviteter. Här får du lära dig mer om hälsa och att anpassa din fysiska aktivitet men också att hitta rutiner och struktur för att kunna kombinera det dagliga livet med ett arbete.

rugby~~POS=TRUNC

KVALIFICERADE KONTAKTPERSONER

Vi vill arbeta med personlig utveckling och hälsa som grundplattform för att klienten ska kunna genomföra sitt förändringsarbete.Vi stöttar även upp som kvalificerade kontaktpersoner i kontakten med myndigheter och annat.


Kartläggning av klientens vardag, behov och livssituation krävs i varje enskilt ärende. En långsiktig plan utformas tillsammans med ansvarig kontaktperson.

 

PreMotion

+46-70140661