ns14.wixdns.net
 
rugby~~POS=TRUNC

Pre-Motions metod har vuxit fram, prövats och vidareutvecklats av grundaren och verksamhetsledaren Noureddine Yousfi under hans 20 åriga arbete som Behandlingspedagog, Socialpedagog, Coach-ledare och stöd  åt unga/vuxna. Noureddine är utbildad i MI-teknik (Motiverande samtal) med inriktning KBT, Känslor-tankar-handling. Mentalträning, certiferad personlig tränare och certifierad Far ledare (Fysisk Aktivitet på Recept). 

Socialpedagog. 

Förhållningssätt. 

Pre-Motions,  arbete med unga/vuxna människor utgår från de båda erkända förhållningssätten KASAM (Känsla av Sammanhang) och Salutogenes. Detta innebär att vi arbetar för att stärka och uppmuntra det friska och starka i varje unga/vuxna och att vi jobbar med att hitta individuella lösningar och vägar som bär framåt för varje enskild person.