ns14.wixdns.net Metod

Ekensbergsvägen 3
117 69 Stockholm

Pre-Motions arbetssätt 

Förhållningssätt

Pre-Motions arbete med unga människor utgår från de båda erkända förhållningssätten KASAM (Känsla av Sammanhang) och Salutogenes. Detta innebär att vi arbetar för att stärka och uppmuntra det friska och starka i varje ungdom och att vi jobbar med att hitta individuella lösningar och vägar som bär framåt för varje enskild person. 

Terapeutiska metoder

Vi använder MI-teknik(Motiverande samtal/Motivational interview) i situationer då denna metod är befogad. MI-teknik är ett effektfullt verktyg för att öka klienters motivation och drivkrafter till förändring, något som ofta behövs när det gäller unga som lider av psykiska eller sociala svårigheter.

Fysisk Aktivitet som Prevention.

Fysisk aktivitet minskar risken för:

  • förtida död, oavsett orsak

  • hjärtkärlsjukdom, t ex högt blodtryck, kärlkramp, hjärtinfarkt, stroke

  • metabola sjukdomar, t ex typ 2 diabetes, fetma, metabola syndromet

  • cancer, t ex tjocktarms- och bröstcancer

  • fall och benbrott, t.ex. höftfraktur

  • psykisk ohälsa, t.ex. demens, depressio