ns14.wixdns.net

Eftervård/Öppenvård

Många ungdomar med sociala anpassningssvårigheter och missbruksproblem placeras på behandlingshem långt från Stockholm, i miljöer som är helt skilda från deras vardag. Behandlingen kan vara framgångsrik men när ungdomarna sedan återvänder till sina gamla miljöer återvänder även problemen. Anpassningen fungerar inte och återfallsfrekvensen är hög. Många av dessa är idag fullständigt nedgångna i missbruk eller sitter i fängelse.


sjö
 

KVALIFICERADE KONTAKTPERSONER

Vi vill arbeta med personlig utveckling och hälsa som grundplattform för att klienten ska kunna genomföra sitt förändringsarbete.Vi stöttar även upp som kvalificerade kontaktpersoner i kontakten med myndigheter och annat.


Kartläggning av klientens vardag, behov och livssituation krävs i varje enskilt ärende. En långsiktig plan utformas tillsammans med ansvarig kontaktperson.

rugby~~POS=TRUNC
 

STUDIER-PRAKTIK-JOBB

”Det är ingen konst att skapa förutsättningar för sig själv, det gör man varje dag. Konsten är att skapa förutsättningar för andra.”

 

Bryta utanförskap, underlätta inträdet på arbetsmarknaden, praktikplats och studier, förmedla sunda värderingar med starkt socialt engagemang.  

”Det är ingen konst att skapa förutsättningar för sig själv, det gör man varje dag. Konsten är att skapa förutsättningar för andra.”

 

EFTERVÅRD

Målet med utslussning att den unge har en ordnat sysselsättning, boende med eventuellt stöd , etablerade fritidsintresse och ett mobiliserat socialt nätverk när det är dags för denne att  flytta ifrån familjehemmet eller eller institution.

PreMotion

+46-70140661

Ekensbergsvägen 3
117 69 Stockholm