ns14.wixdns.net
 
rugby~~POS=TRUNC

Pre-Motions metod har vuxit fram, prövats och vidareutvecklats av grundaren och verksamhetsledaren Noureddine Yousfi under hans 20 åriga arbete som kvalificerad kontaktperson, behandlingspedagog, socialpedagog, coach och stöd  åt unga. Noureddine är utbildad i MI-teknik (Motiverande samtal/Motivational interview) med inriktning KB, socialpedagog, mentalträning, certiferad personlig tränare och certifierad Far ledare (Fysisk Aktivitet på Recept).

Pre-Motions arbetssätt

Förhållningssätt. 

Pre-Motions,  arbete med unga människor utgår från de båda erkända förhållningssätten KASAM (Känsla av Sammanhang) och Salutogenes. Detta innebär att vi arbetar för att stärka och uppmuntra det friska och starka i varje ungdom och att vi jobbar med att hitta individuella lösningar och vägar som bär framåt för varje enskild person.