ns14.wixdns.net

NYHETER

Ta del av de senaste nyheterna

Vi erbjuder Kvalificerat kontaktmannaskap inom fysisk aktivitet för hälsa och välbefinnande.  Ungdomar kommer att få hjälp att grundlägga en meningsfull tillvaro utan kriminalitet eller missbruk. Fysisk aktivitet kommer också att vara strukturerad och individanpassad, med både aktiviteter i grupp och enskilt. Väcka intresse, lära dem samarbete och skapa relationer till andra. För att stärka deras självförtroende kommer vi också att göra studiebesök, möten med intressanta mänskor.
Varje ungdom genomgår succesivt utslussning till idrottsrörelser med intensivt stöd och uppföljning.
Premotion är Far certiferade.


Vad är mindfulness?

Vad är mindfulness? Liggande meditation är en form av mindfulness.

Vad är då mindfulness? Mindfulness handlar om att vakna upp från den här ”transen” och att ta över rodret över vår uppmärksamhet och över våra liv igen. Vi tränar mindfulness genom att vara aktivt medvetna i nuet på våra tankar, känslor, kroppar och på vår omgivning. Mindfulness handlar också om att vi odlar ett ickedömande och vänligt förhållningssätt till det vi upplever.

Fysisk aktivitet 

All kroppsrörelse som ökar energiförbrukning utöver viloförbrukning


Aerob fysisk aktivitet 

är den vanligaste formen som kan utföras på olika intensitet-er, från lågt till högt. Kan benämnas konditionsträning. 


Muskelstärkande fysisk aktivitet 

Form av fysisk aktivitet som belastar och ställer krav på muskelstyrkan. Kan benämnas styrketräning.  

 

PreMotion

+46-70140661