ns14.wixdns.net Om oss | PreMotion

OM OSS

Personalen har bred kompetens och lång erfarenhet av arbete med ungdomar med sociala anpassningsproblem Pre-Motions metod har vuxit fram,prövats och vidareutvecklats av grundaren och verksamhetsledaren  Noureddine Yousfi som är själva uppvuxna i Skärholmen och har arbetat med ungdomar i 20 år inom olika områden; med enskilda ungdomar, med kriminella gäng, grupperingar, med konfliktlösning och mot missbruk. Vi har även erfarenhet av ungdomar med ADHD, Dump, Aspergers syndrom och avhoppare ifrån kriminella-nätverk. 

Förhållningssätt. 

Pre-Motions,  arbete med unga människor utgår från de båda erkända förhållningssätten KASAM (Känsla av Sammanhang) och Salutogenes. Detta innebär att vi arbetar för att stärka och uppmuntra det friska och starka i varje ungdom och att vi jobbar med att hitta individuella lösningar och vägar som bär framåt för varje enskild person. 

Pre-Motion erbjuder därför ett nytt sätt att etablera ett drogfritt och meningsfullt liv i den egna hemmiljön.

Vi vill arbeta med personlig utveckling och hälsa som grundplattform för att klienten ska kunna genomföra sitt förändringsarbete. Men vi stöttar även i kontakten med myndigheter och annat. Kartläggning av klientens vardag, behov och livssituation krävs i varje enskilt ärende. En långsiktig plan utformas tillsammans med ansvarig kontaktperson. 

VERKSAMHETSANSVARIG-BEHANDLINGSASSISTENT

Noureddine Yousfi.

Socialpedagog,Behandlingsassistent.

Instruktör/ledare Fysisk aktivitet. 

Arbetar med personlig utveckling och hälsa som grundplattform för att klienten ska kunna genomföra sitt förändringsarbete.

Certifierade FaR ledare (fysisk aktivitet på recept. 

Certifiering: Personlig Träning.

 Certifiering: Europé Aktive  License Almega:  Friskvårds företagens BranschStandard. 

Mi (Motiverande samtal)

STUDIER-PRAKTIK-JOBB

Imran Ahmad var 25 år och grundare och vd för Fittja Drift & Underhåll när han 2007 tilldelades Kompassrosen för att i sitt företag faktiskt ha genomfört det som andra pratar om: bryta utanförskap, underlätta inträdet på arbetsmarknaden och förmedla sunda värderingar. Detta i förening med god lönsamhet med starkt socialt engagemang.  

”Det är ingen konst att skapa förutsättningar för sig själv, det gör man varje dag. Konsten är att skapa förutsättningar för andra.”

BEHANDLING 

Vi har även ett nära samarbete med aktörer inom.  

Familjebehandling

Samtalsterapi 

Missbruksbehandling. 

 

PreMotion

+46-70140661

Ekensbergsvägen 3
117 69 Stockholm