ns14.wixdns.net
 

Pre-Motion

Träningsterapi


Couple Running

Unga/vuxna människor med emotionella och/eller sociala svårigheter har ofta även förlorat balansen i sin dagliga livsföring. Deras vardag präglas ofta av fysisk inaktivitet och osund mat, av sömnproblem, ohälsosam medicinering och psykologisk kraftlöshet. Tillvaron blir med tiden en ond cirkel där fysisk och psykisk ohälsa förstärker och cementerar varandra. Det som borde ha varit en ungdomstid fylld av lärande och växande blir istället ett plågsamt sönderfall.

84ECD4F4-7741-4E8A-928E-E28D4D0BEF25_edited_edited.jpg

För att ta sig ur den onda cirkeln behöver dessa unga/vuxna stöd av kunniga och engagerade mentorer som inspirerar och motiverar dem att grundlägga nya goda vanor, vilka i sin tur kan skapa det självförtroende och de drivkrafter som behövs för att stärka den mentala hälsan och ta itu med andra viktiga delar av livet. 

Pre-Motion träningsterapi erbjuder ett sådant stöd. Metoden bygger på grundantagandet att fysisk och psykisk hälsa är två sidor av samma mynt, att de både kan hjälpa och stjälpa varandra.

Mi: är samtal  

KBT: är handling 

Mi är följande och KBT är mer ledande 

PT: personlig träning 

IMG_1928.jpg

Konkret går Pre-Motion ut på att varje klient får hjälp av en vuxen coach/mentor att grundlägga nya goda vanor där fysisk träning, sund kost och andra konstruktiva rutiner blir en del av vardagen, vilket i sin tur kan skapa vilja och förmåga att långsiktigt arbeta för att uppnå andra konstruktiva målsättningar i livet (rörande till exempel arbete, studier eller relationer till familj, partner eller kompisar).

Den fysiska träningen i sig är dessutom användbar för att befästa och fördjupa den stödjande kontakten mellan klienten och coachen, och därmed öka klienten motivation att ta sig an utmaningar. Relationen mellan coachen och klienten är både mål och medel i behandlingen. 

PT: Fysisk Aktivitet (personlig träning).

Coachande med hjälp av mål, delmål som är rimliga, mätbara, specifika mätbara och tidsbestämda.

Sigill_Symbol_Arrang%2525C3%252583%2525C2%2525B6rer_edited_edited_edited.png