ns14.wixdns.net

OM OSS

Personalen har bred kompetens och lång erfarenhet av arbete med ungdomar med sociala anpassningsproblem Pre-Motions metod har vuxit fram,prövats och vidareutvecklats av grundaren och verksamhetsledaren  Noureddine Yousfi som har arbetat med ungdomar i 20 år inom olika områden; med enskilda ungdomar, med kriminella gäng, grupperingar, med konfliktlösning mot missbruk och kriminella-nätverk. 


IMG_4317.jpg

Noureddine Yousfi

Fysisk aktivitet och träning som prevention och behandling.

Arbetar med personlig utveckling och hälsa som grundplattform för att klienten ska kunna genomföra sitt förändringsarbete. 


Att arbete med människor utgår jag från de båda erkända förhållningssätten KASAM (Känsla av Sammanhang) och Salutogenes. Detta innebär att jag arbetar för att stärka och uppmuntra det friska och starka i varje klient, och jobba med att hitta individuella lösningar och vägar som bär framåt för varje enskild person.

Noureddine är utbildad i MI-teknik (Motiverande samtal/Motivational interview), Socialpedagog. PT Licens Almega Friskvårdsföretagen. Far Fysisk aktivitet på recept. 

Imran Ahmad 


Imran Ahmad var 25 år och grundare och vd för Fittja Drift & Underhåll när han 2007 tilldelades Kompassrosen för att i sitt företag faktiskt ha genomfört det som andra pratar om: bryta utanförskap, underlätta inträdet på arbetsmarknaden och förmedla sunda värderingar. Detta i förening med god lönsamhet med starkt socialt engagemang.

Entreprenör och företagare och vara medlem i Stockholms Handelskammare, satt med i styrelsen. 

vill vara med och skapa möjligheter för människor som befinner sig längst bort i samhället, står utan arbete och behöver slussas in i arbetslivet.

Imran-Admad.jpg
Sigill_Symbol_Arrang%2525C3%252583%2525C2%2525B6rer_edited_edited_edited.png

IMG_1928.jpg
 

PreMotion

+46-70140661