ns14.wixdns.net
 

Arbete och insatser för ungdomar och unga vuxna


ung läkare

Unga människor med emotionella och/eller sociala svårigheter har ofta även förlorat balansen i sin dagliga livsföring. Deras vardag präglas ofta av fysisk inaktivitet och osund mat, av sömnproblem, ohälsosam medicinering och psykologisk kraftlöshet. Tillvaron blir med tiden en ond cirkel där fysisk och psykisk ohälsa förstärker och cementerar varandra. Det som borde ha varit en ungdomstid fylld av lärande och växande blir istället ett plågsamt sönderfall.

Baseball Catcher

För att ta sig ur den onda cirkeln behöver dessa unga stöd av kunniga och engagerade vuxna. De behöver vuxna mentorer som inspirerar och motiverar dem att grundlägga nya goda vanor, vilka i sin tur kan skapa det självförtroende och de drivkrafter som behövs för att stärka den mentala hälsan och ta itu med andra viktiga delar av livet.
Pre-Motion träningsterapi erbjuder ett sådant stöd. Metoden bygger på grundantagandet att fysisk och psykisk hälsa är två sidor av samma mynt, att de både kan hjälpa och stjälpa varandra.

IMG_1928.jpg

Konkret går Pre-Motion ut på att varje ungdom får hjälp av en vuxen coach/mentor att grundlägga nya goda vanor där fysisk träning, sund kost och andra konstruktiva rutiner blir en del av vardagen, vilket i sin tur kan skapa vilja och förmåga att långsiktigt arbeta för att uppnå andra konstruktiva målsättningar i livet (rörande till exempel arbete, studier eller relationer till familj, partner eller kompisar).
Den fysiska träningen i sig är dessutom användbar för att befästa och fördjupa den stödjande kontakten mellan ungdomen och coachen, och därmed öka ungdomens motivation att ta sig an utmaningar. Relationen mellan coachen och ungdomen är både mål och medel i behandlingen.

Handlare och arkitekt på byggarbetsplats

Pre-Motion erbjuder därför ett nytt sätt att etablera ett drogfritt och meningsfullt liv i den egna hemmiljön.

Vi vill arbeta med personlig utveckling och hälsa som grundplattform för att klienten ska kunna genomföra sitt förändringsarbete. Men vi stöttar även i kontakten med myndigheter och annat. Kartläggning av klientens vardag, behov och livssituation krävs i varje enskilt ärende. En långsiktig plan utformas tillsammans med ansvarig kontaktperson.

Bryta utanförskap, underlätta inträdet på arbetsmarknaden, praktikplats och studier, förmedla sunda värderingar med starkt socialt engagemang.